نویسنده = مجید وحید
تعداد مقالات: 3
1. سیاست، مرجعیت و دکترین: بررسی دو دستگاه نظری و مفهومی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 95-107

مجید وحید؛ ابراهیم غلامپور آهنگر


2. ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 63-87

مجید وحید؛ آزاده شوشتری؛ بهزاد قره‌یاضی


3. مبانی مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی با محوریت مرجعیت‌ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-27

مجید وحید؛ محمد صفار