نویسنده = امامی، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-99

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ سید کاظم حسینی