نویسنده = ایزدخواه، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 141-161

حسین شیرازی؛ محمد مهدی ایزدخواه