داوران سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

رشته

 عضویت در پایگاه‌های بین‌المللی

1          

روح الله ابوجعفری

استادیار

اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری

 

2          

زهرا احمدی پور

استاد

جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

3          

عماد احمدوند

دکتری

مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی

 

4         

رضا آراستی

دانشیار

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 

5         

جهانبخش ایزدی

استادیار

دانشکده علوم سیاسی  دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

6       

روح اله اسلامی

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

7      

کیومرث اشتریان

دانشیار

 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

8       

علی اصغری صارم

استادیار

مدیریت دولتی بوعلی سینا همدان

https://publons.com/researcher/3128332/ali-asghari-sarem/

9

حسین اصلی پور

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

10       

لعیا الفت

دانشیار

مدیریت صنعتی علامه طباطبائی

 

11       

شعبان الهی

دانشیار

مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

 

12       

سید مجتبی امامی

استادیار

مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

13

راضیه امامی میبدی

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

14       

رضا امیدی

استادیار

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

15       

مجتبی امیری

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2648351/mojtaba-amiri/

16       

ناهید امراللهی بیوکی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه اردکان

 

17

رضا انصاری

استادیار

مدیریت دانشگاه اصفهان

 

18

محمدحسین بادامچی

استادیار

مطالعات علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

19

سونا بایرام زاده

استادیار

مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

 

20

شهلا باقری

دانشیار

جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

 

21

ناصر باقری مقدم

استادیار

مدیریت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

22

سجاد برخورداری

دانشیار

اقتصاد دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2726599

23

عارف برخورداری

استادیار

انقلاب اسلامى دانشگاه تهران

 

24

علی بنیادی نایینی

استادیار

علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت 

 

25

رضا بندریان

استادیار

مدیریت پژوهشگاه صنعت نفت

 

26

مهدی بهنامه

استادیار

اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

27

علی پیران نژاد

دانشیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

28

اشرف السادات پسندیده

استادیار

مدیریت پژوهشگاه نیرو

 

29

محمد تقی پوریان

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه علوم و فنون فارابی

 

30

محمدسعید  تسلیمی

استاد

مدیریت دانشگاه تهران

 

31

عاطفه تکلیف

استادیار

اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی

 

32

سیمین تولایی

استاد

جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی

 

33

فاطمه ثقفی

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

34

سعید جعفری مقدم

استادیار

کارآفرینی دانشگاه تهران

 

35

علی چشمی

استادیار

اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

36

حجت الله حاجی حسینی

دانشیار

مدیریت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

37

سعید حبیبا

استاد

حقوق دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/38587685

38

امیرهوشنگ حیدری

استادیار

مدیریت فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

39

علی رضا حیدری

استادیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه فرهنگیان

 

40

حسین حیرانی

استادیار

سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

41

سید یعقوب حسینی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

 

42

داوود حسین پور

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

43

مهناز حسین زاده

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

44

ارشک حلی‌ساز

استادیار

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه  هرمزگان

 

45

علی حمیدی زاده

استادیار

مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

46

احمد علی خائف الهی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

 

47

محسن خلیلی

استاد

علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

48

حمزه خواستار

استادیار

مدیریت دانشگاه خوارزمی

 

49

علی خورسندی طاسکوه

استادیار

مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

 

50

حسن دانایی‌ فرد

استاد

مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

 

51

کامران داوری

استاد

علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

 

52

جلال درخشه

استاد

معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

 

53

محمدسعید ذکایی

استاد

مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

 

54

محمد مهدی ذوالفقارزاده

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

55

محمدحسین رحمتی

استادیار

مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

56

فریبرز رحیم نیا

استاد

مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/178757

57

الهام رسولی ثانی آبادی

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه یزد

 

58

حسن رنگریز

دانشیار

مدیریت خوارزمی

 

59

حبیب الله رودساز

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

60

ابراهیم زارع پور

استادیار

مدیریت دولتی و بازرگانی دانشگاه شاهد

 

61

کیومرث یزدان پناه

استادیار

جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

 

62

محمدرضا یزدانی زازرانی

استادیار

سیاستگذاری عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 

63

بهاره سازمند

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

64

حبیب ا... سالارزهی

دانشیار

مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

65

سجاد ستاری

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

66

علی اصغر سعدآبادی

استادیار

مدیریت پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 

67

سیدرضا سلامی

استادیار

مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

 

68

علی محمد سلطانی

استادیار

مدیریت پژوهشکده مطالعات فناوری

 

69

زهرا شاکری

استادیار

حقوق خصوصی دانشگاه تهران

 

70

محمد علی شاه حسینی

دانشیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

71

عباس شیری

دانشیار

حقوق دانشگاه تهران

 

72

حسین شیرازی

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

73       

سید مهدی شریفی

استادیار

مدیریت رسانه دانشگاه تهران

 

74

علیرضا شکیبایی

دانشیار

مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

75

آزاده شوشتری

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

76

اجمد صادقی پور

استادیار

دانشگاه سمنان

 

77

علی صباغیان

استادیار

مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

 

78

محمد صفری

استادیار

مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

 

79

سیاوش صلواتیان

استادیار

ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

 

80

فاطمه طاهری

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

 

81

غزاله طاهری عطار

استادیار

مدیریت دانشگاه تهران

 

82

غلامعلی طبرسا

استاد

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

83

مریم طهرانی

استادیار

مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشگاه خوارزمی

 

84

بهاره عابدین

استادیار

مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

 

85

طیبه عباسی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 

86

ابوالقاسم عربیون

دانشیار

کارافرینی دانشگاه تهران

 

87

سعید عطار

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه یزد

 

88

بهزاد عطارزاده

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

89   

سید محمد علامه

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

90

حنان عموزاده مهدیرجی

استادیار

مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

 

91

حنیف عموزاد مهدیرجی

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

92

ابراهیم غلامپور آهنگر

دکتری

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

93

داوود فیرحی

استاد

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

94

مصطفی قادری حاجت

استادیار

جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2458530

95

معصومه قاراخانی

استادیار

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

 

96

سپهر قاضی نوری

استاد

مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1638581

97

اکرم قدیمی

دانشیار

مدیریت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

98

وجه الله قربانی زاده

دانشیار

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

99

آرین قلی پور

استاد

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 

100

حسین قلجی

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

 

101

بهروز قلیچ لی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

102

راحله کاردوانی

استادیار

مدیریت مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

103

سمانه کشوردوست

استادیار

معارف اسلامی دانشگاه تهران

 

104

یحیی کمالی

دانشیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

105

سحر کوثری

استادیار

سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3850768

106

علی محقر

استاد

مدیریت دانشگاه تهران

 

107

حنانه محمدی کنگرانی

دانشیار

منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

 

108

اعظم میرزمانی

استادیار

مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

109

طاهره میرعمادی

دانشیار

مدیریت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2432562

110

حمیرا مشیرزاده

استاد

علوم سیاسی دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAO-2311-2020

111

نسرین مصفا

استاد

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

112

عباس مصلی نژاد

استاد

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

113

عباس ملکی

دانشیار

مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

 

114

علی ملکی

استادیار

مدیریت پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

 

115

حمیدرضا ملک محمدی

استاد

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

116

عباس منوریان

استاد

مدیریت دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4901748/abbas-monavvarian

117

زینب مولوی

استادیار

مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

118

سید امیر نیاکوئی

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه گیلان

 

119

لیلا نامداریان

استادیار

مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

 

120

عباس نرگسیان

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2351543/abbas-nargesian/

121

میثم نریمانی

استادیار

سیاست نوآوری  پژوهشکده مطالعات فناوری

 

122

محمد نصیری

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 

123

علی اشرف نظری

دانشیار

علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

124

طیبه نیک رفتار

استادیار

کارافرینی دانشگاه تهران

 

125

روح اله نوری

استادیار

مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشگاه خوارزمی

 

126

حمید هوشنگی

استادیار

علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

 

127

ولی اله وحدانی نیا

استادیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

128

مجید وحید

استادیار

سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

129

سروراعظم وزیری کرمانی

استادیار

مدیریت دولتی دانشگاه هرمزگان