نویسنده = ������������ ������������
تحلیل سیاست خانواده در ایران با ملاحظه نقش‌های جنسیتی

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-68

10.22059/jppolicy.2022.89541

بیژن زارع؛ رضا صفری شالی؛ زینب ایزدی؛ علیرضا کریمی