نویسنده = ������������ ����������
نعمت یا نقمت گاز طبیعی در ایران: بررسی آینده‌پژوهانه صادرات گاز طبیعی تا 2050

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 139-154

حسن راعی؛ جواد نظری؛ مرتضی سرزهی؛ عباس ملکی