نویسنده = فرتاش، کیارش
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-177

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی