نویسنده = ندا گرشاسبی نیا
بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 135-153

10.22059/jppolicy.2020.77617

ندا گرشاسبی نیا؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ محمد نقی‌زاده؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی