نویسنده = نواب پور، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-78

مهدی نوری؛ علیرضا نواب پور