نویسنده = وحید، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نهادی حکمرانی شهری در تهران با تاکید بر نظارت همگانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-87

مجید وحید؛ مسعود حبیبی