نویسنده = میرعمادی، طاهره
تعداد مقالات: 2
1. آینده‌پژوهی انتقادی حکمرانی آب در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 105-124

طاهره میرعمادی