کلیدواژه‌ها = افزایش سطح آب دریا
شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 91-111

10.22059/ppolicy.2019.73709

الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان