کلیدواژه‌ها = فراترکیب
ارائه الگوی سیاستی برای مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر نوظهور با رویکرد تاب‌آوری ملی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-73

10.22059/jppolicy.2022.85910

سعیده السادات آهنگری؛ زهره بشارتی راد؛ سینا لاله


فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 243-260

10.22059/jppolicy.2021.83377

میثم قراباغی؛ سیدمحمد مقیمی؛ میثم لطیفی