نویسنده = ������������ ������
بررسی و تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 305-322

هادی طحان‌نظیف؛ رضا بکشلو