نویسنده = گلرد، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 209-225

احمدرضا داورزنی؛ پروانه گلرد؛ محمود مدیری؛ حمید توحیدی