نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 145-167

کیومرث اشتریان؛ بشیر خالقی پور