نویسنده = سهراب زاده، مهران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-241

فاطمه موسوی ویایه؛ مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی