نویسنده = دبیری، دانیال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-78

امید مهراب قوچانی؛ دانیال دبیری؛ منصور غنیان