نویسنده = همتیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-97

فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی