نویسنده = نیک بخش، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 177-197

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع