نویسنده = بیات، سوده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-46

سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمد تقی تقوی فرد