نویسنده = مطیعی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-112

محسن مطیعی؛ محمدعلی مرادی؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد رضا میگون پوری