نویسنده = ابراهیمی فر، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 169-187

امیرحامد آزاد؛ طاهره ابراهیمی فر