نویسنده = رودساز، حبیب
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-104

حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی


2. طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-60

حبیب رودساز؛ محمدرضا زرگر؛ حسین اصلی پور