نویسنده = بیگدلی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. پویایی‌های خط‌مشی عمومی: نظریه و شواهد

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 203-220

سکینه بیگدلی