نویسنده = مجتبی امیری
ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 117-138

10.22059/jppolicy.2021.83371

سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری


طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-41

10.22059/jppolicy.2021.80479

عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی


ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 95-114

10.22059/jppolicy.2020.77615

امین قنبری؛ طیبه عباسی؛ مجتبی امیری


شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 91-111

10.22059/ppolicy.2019.73709

الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان


ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 43-57

10.22059/ppolicy.2019.72420

عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری


بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 29-53

10.22059/ppolicy.2019.69716

رحمت‌الله قلی‌پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض‌آبادی


طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-176

10.22059/ppolicy.2018.68432

رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی