نویسنده = میرعمادی، طاهره
تعداد مقالات: 3
1. دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه‌فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین و مکزیک)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 61-70

علی دینی ترکمانی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ طاهره میرعمادی


2. آینده‌پژوهی انتقادی حکمرانی آب در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 105-124

طاهره میرعمادی