نویسنده = ���������� ���������� ��������
آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 55-74

10.22059/ppolicy.2019.69717

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی


تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 51-71

10.22059/ppolicy.2016.59231

حمیدرضا امیری نیا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید مصطفی محمد پور