نویسنده = باقری مقدم، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-74

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی


2. تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 51-71

حمیدرضا امیری نیا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید مصطفی محمد پور