نویسنده = صفار، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مبانی مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی با محوریت مرجعیت‌ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-27

مجید وحید؛ محمد صفار