نویسنده = ���������� ������������ ������
بررسی و ارزیابی خط مشیهای مبارزه با فساد در برنامه‌های چهارگانه‌‌ توسعه‌‌ جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1394، صفحه 51-68

مجتبی جباری پور؛ حسن عابدی جعفری؛ محمد ابویی اردکانی