نویسنده = مؤمنی، فرشاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 29-49

فرشاد مؤمنی؛ محدثه سلیمانی


2. رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 99-119

فرشاد مؤمنی؛ صاحبه مسعودی